İSMAİL TEKKALAN VE HAMİT TEKKALAN ADİ ORTAKLIĞI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

CEVİZ TİCARET

İSMAİL TEKKALAN VE HAMİT TEKKALAN ADİ ORTAKLIĞI, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst düzey güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşetmemiz iş bu bilgilendirme metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin talebi doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma ve saklanma şekilleri, işlenme amaçları, aktarılacak kişi ve kurumlar, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde aydınlatmayı hedeflemektedir.

VERİ SORUMLUSU

 • Unvan: İSMAİL TEKKALAN VE HAMİT TEKKALAN ORTAKLIĞI
 • Marka: Ceviz Ticaret
 • Adres: Meydan Mahallesi Otogar Caddesi No:40 Antakya/Hatay
 • Vergi Dairesi: Şükrü Kanatlı Vergi Dairesi
 • Vergi Numarası: 8330422952
 • İletişim Numarası: +90 539 648 05 96
 • E-Posta Adresi: info@cevizticaret.com.tr

İŞLENMEYE KONU OLAN KİŞİSEL VERİLER

 • Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad  ve T.C Kimlik Numarası ; Unvan ve Vergi No
 • Adres Bilgileri: Açık Adres (Ev veya İş)
 • İletişim Bilgileri: Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Görüşme Kayıtları ve Yazışma Kayıtları
 • Banka Bilgileri: Banka IBAN ve hesap numaraları

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 • Kullanıcıların, Gerçek Kişilerin veya Tüzel Kişilerin “www.cevizticaret.com.tr” web sitesine üye olması
 • Kullanıcıların web sitesi üzerinden yaptığı işlemler
 • Kullanıcıların web sitesi üzerinden veya diğer kanallar üzerinden yapacağı alışverişler
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu içerisinde gerekli bilgilerin doldurulması
 • Gerçekleştirilen alışveriş sonucunda vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesi
 • Değişim, İade veya sipariş iptali
 • Ödeme alırken karşı taraftan onay alınması ve Karşı Tarafa Ödeme yapıldığında doğrulama istenmesi
 • Hizmet, dağıtım, üretim ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve yenilemek
 • Reklam, kupon, puan ve indirimler sağlamak
 • Hizmet ve ürün kalitesini arttırmak amacıyla destek sistemini oluşturma, şikayet ve talep alma
 • Site üzerinden gerçekleştirilen siparişin işlenmesi, 3. Kişi olan Lojistik Firması/Firmaları ile paylaşmak
 • Resmi makamların veya kullanıcıların talepleri doğrultusunda iletilmesi

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verilerin yukarıda sayılan amaçlar dışında kullanımı söz konusu olmayıp 3. taraf olan Kargo firmalarına, siparişlerin adrese teslimi için aktarılması; resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda aktarılması mümkündür.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel veriler; www.cevizticaret.com.tr adresi üzerinden, diğer online mecralardan, sosyal medya hesaplarından veya diğer iletişim kanallarından sözlü ya da yazılı olarak toplanmaktadır. Söz konusu mevzuatta belirtilen yasal süreyle saklanmaktadır.

İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.