MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI

Ünvanı:İSMAİL TEKKALAN VE HAMİT TEKKALAN ADİ ORTAKLIĞI
Adresi:MEYDAN MAHALLESİ OTOGAR CADDESİ NO:40 ANTAKYA/HATAY
Telefon:+90 539 648 05 96
Vergi Numarası:8330422952
E-Posta:info@cevizticaret.com.tr

ALICI

Tam Adı/Ünvanı:{ALICI_TAM_AD_UNVANI}
Adresi:{ALICI_ADRESI}
Telefon:{ALICI_TELEFONU}
E-Posta:{ALICI_EPOSTA}

Madde 2- Tanımlar

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ceviz Ticaret – İSMAİL TEKKALAN VE HAMİT TEKKALAN ADİ ORTAKLIĞI

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve benzeri malları ifade eder.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın www.cevizticaret.com.tr web adresinden, elektronik olarak yapmış olduğu aşağıda nitekleri ve detaylarıyla belirtilen siparişe ilişkin, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerini içermektedir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 4- SÖZLEŞMEDE BAHSİ GEÇEN MAL VE HİZMETİN NİTELİKLERİ VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLERİ

Ürün Bilgileri:

Ürün AdıAdetKDV Dahil Satış Fiyatı
—–₺—-

Ödeme Bilgileri:

Kargo Hariç Sipariş Tutarı:{KARGO_HARIC_SIPARIS_TUTARI}
Kargo Bedeli:{KARGO_BEDELI}
Kargo Dahil Sipariş Tutarı:{KARGO_DAHIL_SIPARIS_TUTARI}
Ödeme Yöntemi:{ODEME_YONTEMI}

Teslimat Bilgileri:

Teslim Edilecek Kişi/Kurum: {FATURA_TAM_AD_UNVANI}
Gönderim Adresi: {ALICI_ADRESI}
Fatura Adresi:{FATURA_ADRESI}

100₺ altı siparişlerde kargo ücreti alıcıya aittir. (birinci kargo ücreti)

Fatura teslimi: Elektronik Posta yolu ile teslim edilir. Talep edildiğinde fatura alıcı adresine iletilir. (Fatura adresi farklı ise ikinci kargo ücretini ALICI öder.)

MADDE 5 – TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ

Teslimat Adresi:{ALICI_ADRESI}
Teslim Edilecek Kişi:{ALICI_TAM_AD_UNVANI}
Fatura Adresi:{FATURA_ADRESI}

İşbu sözleşme, ALICI’nın satın almış olduğu ürünlerin, SATICI tarafından ALICI’nın fiziksel adresine teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. ALICI’nın satın almış olduğu ürünler, ALICI’nın sipariş formunda vermiş olduğu, bu sözleşmede yer alan sipariş bilgilerinde yer alan teslimat adresine teslim edilecektir. SATICI ürünü teslimat adresine gönderdiğinde teslimatını tam ve eksiksiz yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

6.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

6.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

6.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

6.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

6.18. Kredi Kartı ile alınmış malın veya hizmetin iade sürecinde SATICI, iyzico ile imzalamış olduğu sözleşme gereği ALICI’ ya nakit para ile ödeme yapamamaktadır. Kredi kartına iade, iyzico panel üzerinde tek tuşla anlık olarak gerçekleştirilmektedir. İade tutarının yatması ALICI kişinin bankasına bağlı olarak iade işlemi onaylandıktan sonra 1-7 iş günü olarak değişmektedir.

6.19. Kapıdan ödeme veya havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade süreci: ALICI’dan banka hesap bilgileri talep edilir, iade ALICI’nın belirttiği hesaba ( hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır)  havale/EFT şeklinde yapılacaktır.

6.20. Alınmış siparişlerin (Durumu Ödeme Bekleniyor veya Beklemede) Ödemesi 5 gün içerisinde yapılmaz ise iptal edilecektir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Paketlenen ürünleri kapalı iken yani hiç açılmadan koşulsuz iadesi mümkündür.

7.2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

7.3.  Cayma hakkının kullanımı SİTE üzerinden gerçekleştirilecektir. Siparişlerim kısmında yazılı beyan ve görüntüler ile iade mümkündür.

7.4. Tüketim konusu olan ürünlerin kusurlu olması durumunda, ALICI %10 miktarından fazla tüketim yapmış ise (1 Kilogram üründe maksimum 100 Gram) tüketilen ürün bedeli iade tutarından önce düşülür sonra iade gerçekleşir.

7.5. Kargo firmasının kusurundan kaynaklı cayma hakkı kullanılabilir, kargo firmasından kaynaklı olan kusurlu ürünü ALICI teslim almaz, teslim alır ise kusurdan ALICI sorumlu olur. Teslim alınmayan ürünün iadesi yapılır ya da değişimi gerçekleştirilir.

7.6. Cayma hakkı kullanılan ürün kusursuz ve gecikme yaşanmadan adrese teslim sağlanmış ise, iade işleminde kargo bedelini ALICI öder. Diğer durum ALICI ürün kusurundan ya da ifa gecikmesinden ötürü cayma hakkını kullanır ise, iade işleminde kargo bedelini SATICI öder.

MADDE 8 – CAYMA HAKKINI KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Kampanya ürünleri, ücretsiz ürünler, kupon ile alınan ürünler, bayram, yılbaşı, özel günler ve belirli günlerde yapılan indirim ile ücretsiz alınan ürünler.

MADDE 9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki anlaşmazlıklarda ALICI ikametgahının bulunduğu veya ALICI’nın satın alma işlemini gerçekleştirdiği yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Sipariş işlemi tamamlandığında, işbu sözleşmeye ilişkin tüm maddeler TÜKETİCİ tarafından okunup, kabul edilmiş sayılır.

SATICI: İSMAİL TEKKALAN VE HAMİT TEKKLAN ADİ ORTAKLIĞI

ALICI: {ALICI_TAM_AD_UNVANI}

TARİH: {GUNCEL_TARIH}