ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 Bu siteye üye olurken aşağıda yer alan sözleşme maddelerini de kabul etmiş olacaksınız.

   cevizticaret.com.tr -Site- olarak anılmaktadır.

    Bu siteye üye olan ve bu siteden alışveriş yapan her kullanıcı (gerçek veya tüzel) aşağıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Madde:1. Taraflar/Tanımlar

Site: www.cevizticaret.com.tr

Ceviz Ticaret: İSMAİL-HAMİT TEKKALAN ORTAKLIĞI

Üretici-Perakendeci: Site içerisinde yayınlanan ürünlerin üretimi (bazı markalar hariç) İsmail Tekkalan ve Hamit Tekkalan Ortaklığı (bundan sonra kısaca Ceviz Ticaret olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır.

Üye: Site üzerinde alım yapmak isteyen, kuponlardan faydalanmak isteyen ve çekilişlere katılmak isteyen, site üzerinde istenen bilgileri eksiksiz doldurup, siteye kayıt yapan gerçek veya tüzel kişidir. Bundan böyle kısaca “üye” olarak anılacaktır. Bu üyeler 18 yaşın altında olup banka kartları, innial kart veya velisinin izni ile aldığı kredi kartını kullanabilirler. Görünen ad üyeye özeldir, iki aynı görünen ad olamaz.

Kullanıcı: Siteyi alışveriş yaparak ya da yapmadan ziyaret eden kişidir.

Madde:2. Sözleşmenin Konusu

Bahsedilen Sözleşme’nin konusu Ceviz Ticaret’in ait olan web sitesi www.cevizticaret.com.tr adresinden üyenin yararlanma koşullarının tanımlanmasıdır.

Madde:3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Üye, www.cevizticaret.com.tr web sitesine kayıt olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin (adres, cep telefonu vb.) kanunlar önünde doğru olduğunu kabul eder. Ceviz Ticaret’in bu bilgilerin yanlış iletilmesi nedeniyle tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2 Üye, Ceviz Ticaret tarafından sağlanan verilerin kendisine özel olduğunu (Kullanıcı adı ve Şifre) kabul ederek bir başka kişi veya kuruluşlara veremez. Hiç bir Ceviz Ticaret çalışanı sizlerden kullanıcı adı ya da şifre gibi kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmez. Üyenin söz konusu hesabı kendisine ait olup 2. ya da 3. şahıslar tarafından kullanılamayacağı söz konusu olup, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluklardan Ceviz Ticaret’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3 Üye, www.cevizticaret.com.tr web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4 Üye, www.cevizticaret.com.tr web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5  www.cevizticare.com.tr web sitesinde  üyeler tarafından beyan edilen, ürün/hizmet yorumlarında, fikir beyanında, bu düşünceler ve yazılar tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleri olup Ceviz Ticaret’in bu görüş ve fikirlerin beyan edilmesi nedeniyle 3. kişilerin ya da fikir beyan eden kişinin uğrayabileceği zarardan ve zararlardan dolayı bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6 Üye, www.cevizticaret.com.tr adresindeki diğer üyelerin gizli bilgilerine erişemeyeceğine ve bununla ilgili bir kalkışım yapmayacağını taahhüt eder. Bu sebepten dolayı doğan zarar ve zararların tazminatından ve cezai yükümlülüklerinden üye sorumlu tutulur.

3.7 Ceviz Ticaret’in tek taraflı olarak gerektiği anda üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve kişisel bilgilerini silme hakkı vardır. Üye bu olasılığı önceden kabul eder. Bu durumda Ceviz Ticaret’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.8 www.cevizticaret.com.tr web sitesinin yazılım, tasarım ve tüm görseller Ceviz Ticaret mülkiyetin olup bunlara ilişkin telif hakkı ve tüm diğer fikri mülkiyet hakları kanunlarca korunmakta olup üyeler ya da kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, arşivlenemez ve değiştirilemez.

3.9 Ceviz Ticaret www.cevizticaret.com.tr web sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yenilenmesine müteveccih olarak ve/veya kanuni mevzuat çerçevesinde web sitesine erişmek için kullanılan IP adresi, web sitesine erişilen zaman, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.10 Ceviz Ticaret web sitesinin virüs veya kötü amaçlı yazılımlardan tamamen arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır, yanı sıra nihai güvenliğin sağlanması amacı ile kullanıcının kendi kötü amaçlı yazılım koruma sistemini temin etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Üye ceviz ticaret web sitesine girmesiyle kendi kötü amaçlı yazılım koruma sistemi ve işletim sisteminde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisi sorumludur.

3.11  Ceviz Ticaret, sitenin içeriğini dilediği an değiştirme, üyelere sunulan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Ceviz Ticaret web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.12 Ceviz Ticaret, üyelik sözleşmesini maddelerini ve koşullarını hiçbir ihbar veya bilgilendirmeye gerek duymaksızın değiştirebilir, yenileyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, yenilenen ya da iptal edilen her koşul , yayın tarihinden itibaren tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.13 Ceviz Ticaret, bahsedilen üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kayıtlı e-posta adreslerine bilgilendirme mailleri (kampanya, indirim, duyuru vb.) ve cep telefonlarına bilgilendirme amaçlı SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Ceviz Ticaret üyelerinin üyelik sözleşmesini onaylaması ile beraber bilgilendirme amaçlı maillerinin e-posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail veya SMS almaktan vazgeçmek istediği durumda üye kendisine gelen mailin alt kısmında “abonelikten çık” kısmına tıklayarak abonelikten çıkabilir.

Madde:4. Sözleşmenin Sona Erdirilmesi

Bahsedilen sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Ceviz Ticaret tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Ceviz Ticaret üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Madde:5. Anlaşmazlık Durumunda

Bahsedilen sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıklarda Hatay Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.